บล.ดีบีเอสฯ จัดสัมมนา

 

นริศรา วิเศษโกสิน กรรมการบริหารอาวุโส ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบัน บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาเชิญบริษัทในเครือ CapitaLand ร่วมงาน “CapitaLand Investment and CLI REITs Corporate Day2022” โดย Mr. Jonathan Yap (CEO, Listed Funds ofCapitaLand Investment Limited)ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและอัพเดทข้อมูลให้แก่นักลงทุนสถาบันณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ