TPS ลั่นผลงานปี’66 พุ่งออลไทม์ไฮ-ตั้งเป้าโต 50%

“เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น” ปักหมุดรายได้ปี 66 โต 50% สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อานิสงส์บริษัทย่อย “เดอะวิน เทเลคอม” ลุยงานประมูลภาครัฐต่อเนื่อง พร้อมลุยธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครบวงจร ด้านผู้บริหารโชว์งานในมือแน่นกว่า 1,422 ล้านบาท

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ในปี 2566 เติบโตที่ระดับ 50% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ จากปีที่ผ่านมามีรายได้รวม 986.86 ล้านบาท โดยคาดว่า บริษัท เดอะวิน เทเลคอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจะได้รับงานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) อีกกว่า 1,422 ล้านบาท

“ในปีนี้ TPS ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ รวมทั้งการส่ง บ.เดอะวิน เทเลคอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าประมูลงานใหม่ โดยเฉพาะงานของภาครัฐขนาดใหญ่ ในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการด้านสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมประมูลงานและรอประกาศผลอีกหลายโครงการ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นขยายธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้อย่างครบวงจร เป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิม โดยเป็นการเพิ่มในส่วนของการบริการติดตั้งระบบป้องกันการแฮ็กข้อมูลทางธุรกิจและตรวจสอบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อเป็นการรองรับความต้องการของลูกค้าเดิม ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจและใช้บริการแล้ว”

สำหรับธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ภายใต้บริษัท เอ็กซ์-ซีเคียว จำกัด (X-Secure Co.,Ltd) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจหลายราย โดยเฉพาะลูกค้าภาคเอกชน และเริ่มทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมองหาโอกาสการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ในรูปแบบการทำ M&A กับบริษัทที่มีผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา เจรจาทางธุรกิจ คาดว่า จะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้

อนึ่ง ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2565 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 75.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 95.73% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 38.74 ล้านบาท และมีรายได้รวม 986.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 397.61 ล้านบาท หรือ 67.48% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 589.25 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2566 ที่ผ่านมาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตรา 0.10 บาท/หุ้น ไม่เกิน 41,999,984.00 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

นอกจากนี้ที่ประชุมบอร์ดบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2566 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่เกิน 33,599,987 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,799,993.50 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้ว) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว