ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จัดกิจกรรม “Healthy & Wealthy Living Club” เชิญชวนพนักงานร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ที่คุ้งบางกะเจ้า

 บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน นำโดย นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา)      นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร จัดกิจกรรม “Healthy & Wealthy Living Club คลับของคนสุขภาพดี” โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการปั่นจักรยานเพื่อสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีไปพร้อมๆ กับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญของประเทศไทย ด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 12,000 ไร่ ใกล้กรุงเทพฯ

นอกจากกิจกรรมปั่นจักรยานแล้ว ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ผ่านการทำกระเป๋าผ้ามัดย้อม ณ บ้านธูปหอมสมุนไพร ที่ทางคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทดลองและลงมือทำ ตั้งแต่การเลือกกระเป๋าผ้า ใส่สีลงลาย จนเสร็จสิ้นกระบวนการ ถือเป็นการเรียนรู้และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนคุ้งบางกะเจ้าได้