วิกฤติธุรกิจประกันภัย ถึงเวลา”วาระแห่งชาติ”

วิกฤติประกันภัยโควิด”เจอ จ่าย จบ“ที่กลายเป็นวิกฤติธุรกิจประกันภัยเมื่อบริษัทประกันวินาศภัยอย่างน้อย 2 บริษัทถูกสั่งปิดไปแล้ว และอีก 2 บริษัทขอเลิกกิจการ  “สยามอินชัวร์ นิวส์” ฟันธง! ได้เลยไม่ใช่บริษัทสุดท้ายที่ต้องปิดตัวไปเพราะพิษประกันภัยโควิด อยู่ที่ว่าใครจะเป็นรายต่อไปและเร็วหรือช้าเท่านั้น  แน่นอนว่าการปิดบริษัทย่อมส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนผู้เอาประกันภัยเฉพาะ 4 บริษัทก็กระทบผู้เอาประกันภัยกว่าสิบล้านคนแล้ว ขณะที่จำนวนผู้ได้รับผลกระทบก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ไม่นับธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ อีกเป็นจำนวนมากที่เลี่ยงผลกระทบไม่ได้ คอลัมน์

Read more