Kerry ยกระดับคลังสินค้าโซนระยองรองรับธุรกิจยา/เวชภัณฑ์

“เคอรี่ โลจิสติคส์” มั่นใจทำเลที่ตั้งคลังสินค้า โลจิสติกค์ เซ็นเตอร์ ระยอง  เตรียมยกระดับ-เพิ่มพื้นที่คลังสินค้ารองรับธุรกิจอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ ที่มีแนวโน้มยอดขายขยายตัว พัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์คลังสินค้าปลอดภัยมาตรฐานสากล และรองรับการขยายฐานลูกค้า ในเขต EEC ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า

นายพงศ์ศิริ ศิริธร ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่ม Kerry Logistics Network Limited (KLN)ผู้ให้บริการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เปิดเผยว่า บริษัทได้เตรียมดำเนินการยกระดับคลังสินค้าในเขตพื้นที่จังหวัดระยองให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ด้านคลังสินค้าอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ ปลอดภัย (GHPs logistic centre) ในกลุ่มสินค้าอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล หรือ GHPs (Good Hygiene Practice) และ มาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจทางด้านอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ โดยได้ขยายพื้นที่เพื่อรองรับลูกค้ากว่า 42,500 ตารางเมตร จากปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการ 36,000 ตารางเมตร โดยให้บริการในกลุ่มอาหาร เครื่องมือทางการแพทย์ เพียง 1 ใน 3 และส่วนที่เหลือให้บริการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก

นายพงศ์ศิริ กล่าวอีกว่า จากข้อมูลจากสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในปี 2565 ลูกค้ากลุ่มธุรกิจด้านอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ มีมูลค่าการจำหน่ายเติบโตสูงขึ้น ใกล้เคียงช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 โดยมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าของภาคการผลิตสินค้าไทยกลุ่มอาหารเติบโตถึง 28.1% กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ เติบโตถึง 14.5% ในขณะที่ผู้ประกอบการมีแนวโน้มขยายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทยมากขึ้น สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการยกระดับให้อุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งถือเป็นจังหวะที่เหมาะสมของเคอรี่ โลจิสติคส์ ในการรุกแผนตอบสนองความต้องการลูกค้า โดยวางแผนยกระดับให้บริการคลังสินค้า และขนส่ง