ส.วินาศภัยปรับเป้าเติบโตเบี้ยประกันภัยปีนี้ใหม่ หั่นเหลือ 4-4.5%ล้อจีดีพีชะลอตัวลง

    ส.วินาศภัยปรับเป้าเติบโตเบี้ยประกันวินาศภัยปีนี้ใหม่ หั่นเหลือ 4-4.5%ล้อจีดีพี ฝากความหวังหวังเทรนด์ขึ้นเบี้ยพลิกเกมดันสิ้นปีโตแตะ 5-6%

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวถึง อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยโดยรวมในปีนี้หลังผ่านพ้นครึ่งปีแรกว่า สมาคมฯเพิ่งปรับลดประมาณการณ์การขยายตัวของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปีนี้ใหม่ลดลงเหลือประมาณ 4.0-4.5% หรือคิดเป็นเบี้ยประกันภัยประมาณ241,269.6-242,429.6 ล้านบาท จากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ 4.0-5.0% หรือคิดเป็นเบี้ยประกันภัยประมาณ 240,800-243,120 ล้านบาท เพื่อให้สอดรับกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ(จีดีพี) ที่มีการปรับลดลงเหลือ 3.3-3.6% จากเดิม 3.5-4.5%

แต่อย่างไรก็ดี  คาดว่าถึงสิ้นปี เบี้ยประกันภัยอาจจะเติบโตได้ถึง 6-7% ก็ได้ เนื่องจากบริษัทประกันวินาศภัยหลายบริษัทโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ได้ปรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้นตั้งเฉลี่ยประมาณ 10% ซึ่งเริ่มเห็นตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมาเพื่อให้เพื่อให้อยู่รอดเนื่องจากในขณะนี้อัตราสินไหมทดแทน(Loss Ratio )ประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้นทะลุ 66% แล้วจากเดิม 62% ซึ่งจริงๆแล้วระดับ 62% ถือว่าจบเพราะขาดทุนแล้ว โดยการปรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์จะทำให้เบี้ยประกันภัยโดยรวมเพิ่มขึ้นด้วย  โดยคาดว่าในช่วงครึ่งปีแรก เบี้ยประกันวินาศภัยน่าจะเติบโตประมาณ 6%

สำหรับในช่วงไตรมาสที่ 1  ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยZคปภ.) ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง จำนวน 59,351 ล้านบาท ขยายตัว 4.07 %เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด ได้แก่ การประกันภัยรถ จำนวน 35,873 ล้านบาท ขยายตัว 5.67% ซึ่งแบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยจากการประกันภัยรถภาคบังคับ จำนวน 4,816 ล้านบาท ขยายตัว 2.71 %และจากการประกันภัยรถภาคสมัครใจ 31,057 ล้านบาท ขยายตัว 6.14 % รองลงมา คือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด จำนวน 19,681 ล้านบาท ขยายตัว 2.85% ตามด้วยการประกันอัคคีภัย จำนวน 2,375 ล้านบาท ลดลง 4.63% และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง( Marine)  จำนวน 1,412 ลดลง 2.36%